Odwołanie od niesprawiedliwie wystawionego mandatu.

Czasem borykamy się z dylematem przyjęcia niepoprawnie wypisanego mandatu. Przyczynami takiego postępowania jest wielokrotnie nieznajomość kodeksu bądź stres. Aczkolwiek każdy problem można łatwo wyjaśnić. Wystarczy tylko napisać odwołanie. Istnieje kilka przypadków, które ułatwiają złożenie wniosku o unieważnienie mandatu.

Co zrobić, żeby unieważnić przyjęty mandat?

Jeśli mandat został wystawiony za postępowanie, które nie było wykroczeniem, możemy się odwoływać. System prawa w naszym kraju podlega regularnym reorganizacjom i poprawkom. Ze względu na to możliwe jest uniknięcie kary za coś co kiedyś uznawano za naruszenie prawa. Innym przypadkiem jest wydarzenie, za jakie może skazać tylko sąd, czyli grozi za nie np. więzienie, a nie mandat.
Można wnieść wniosek o umorzenie mandatu, jeśli działanie dokonane było w celu obrony koniecznej. Wystąpienie u winowajcy dysfunkcji intelektualnej lub innych niepełnosprawności zdrowotnych zaburzających trzeźwe myślenie to okoliczności towarzyszące pozytywnemu rozpatrzeniu odwołania się od mandatu. W przypadku rozterek dotyczących słuszności wystawienia mandatu trzeba zasięgnąć porady prawnej.

Co zrobić, by odwołać się od mandatu?

Umorzenie kary odbywa się w łatwy sposób jakim jest napisanie wniosku o unieważnienie mandatu. Następnie podanie takie należy przedstawić w sądzie rejonowym, który znajduje się w obrębie obszaru w jakim został wypisany mandat.
Istnieją dwa sposoby żeby tego dokonać. Pierwszy spośród nich to wysłanie listu poleconego pocztą, drugi natomiast to wizyta w sądzie rejonowym i doręczenie pisma osobiście. Następnie należy poczekać na odpowiedź pisemną, w jakiej powinna znaleźć się data posiedzenia sądu. Oczywiście trzeba się stawić konkretnego dnia w sądzie albo poczekać na decyzję sądu. Dla wielu osób ocena sytuacji jak również napisanie podania mogą być sporym wyzwaniem, toteż warto umówić się z adwokatem, aby otrzymać porady prawne Kraków, bądź Warszawa to miasta, w których bez kłopotu można odnaleźć adwokata.
Aby znaleźć kancelarię z ciekawą propozycją w dowolnym mieście Polski wystarczy wprowadzić w wyszukiwarkę np. porady prawne Kraków a następnie wyświetli nam się lista odpowiadających wyników.
Wnioskowanie o unieważnienie kary należy zręcznie uargumentować oraz doręczyć do 7 dni roboczych od momentu uprawomocnienia mandatu.
Do powinności sądu należy rozważenie wniosku w możliwie najkrótszym terminie od jego przyjęcia. Nie posiada on jednak obowiązku rozpatrzenia podania w określonym przedziale czasowym.