Kiedy możesz legalnie zwolnić bez wypowiedzenia?

Czy należy pamiętać o istnieniu wymogów formalnych, podając przyczyny zwolnienia ze stanowiska bez wypowiedzenia? Podpowiadamy, jak taki przypadek prezentuje się z punktu widzenia prawnika. Nagminnie trafiają się przypadki tej opcji rezygnacji z usług pracownika przez zarządzającego firmą, bez pewności, co na to przepisy prawa. Z drugiej strony adwokat sekunduje ludziom, którzy sądzą, iż zostali niesłusznie zwolnieni. Komu przypisać rację?

Zwolnienie bez wypowiedzenia – kiedy da się postąpić w taki sposób?

Niewątpliwie skuteczną metodą załatwienia sprawy może być rozmowa – podstawowy krok radzenia sobie w przypadku niewłaściwych zachowań pracownika, takich jak choćby uporczywe oddalanie się od miejsca pracy. Ale już kiedy takie epizody przybierają na sile lub się utrzymują, powinno się wydać ostrzeżenia dyscyplinujące (najpierw ustnie, potem na piśmie z powodu niewłaściwego i niezgodnego z zapisami umowy i prawem pracy zachowania. Rozmawiając na ten temat z prawnikiem możesz dowiedzieć się, iż nie ma obowiązku wydania upomnienia na pierwszym, ustnym poziomie, jeśli sytuacje uzasadniają zredagowanie upomnienia o poziomie wyższym. Nieustanne bezrefleksyjne działanie drugiej strony doprowadzi ostatecznie do zwolnienia bez wypowiedzenia z podanie przyczyny tego „niedopuszczalnego postępowania”.

Tryb natychmiastowy – kiedy ta forma zwolnienia może mieć zastosowanie?

Jedynie niezwykle poważne wykroczenia, podczas których przeważnie następuje ryzyko popełnienia przestępstwa, np. w przypadku przywłaszczenia mienia, świadomej dewastacji lub przemocy słownej i fizycznej wobec innych (tzw. rażące wykroczenie) są powodem do bezzwłocznego ustania stosunku pracy w świetle przepisów. To jedyna okoliczność, gdy dałoby się skutecznie doprowadzić do dyscyplinarki – jedynie specjalne sytuacje uzasadniają przeprowadzenie zwolnienia bez wypowiedzenia. Zatrudniający musza zapamiętać, iż nawet ewidentnie nieetyczne postępowanie podwładnych nie tłumaczy pominięcia którejkolwiek części zawartości przepisów. By uniknąć ewentualnego błędu i nie wejść w konflikt z kodeksem pracy wpisz w oknie przeglądarki adwokat prawo pracy Łódź, Szczecin czy Kraków i umów się na spotkanie z adwokatem. Nie ulega wątpliwości – menadżer i pracodawca mają obowiązek za każdym razem zachowywać się zgodnie z formalną procedurą w celu zwolnienia.