Czy outsourcing pracowniczy się opłaca?

Przez ostatnie lata w wielu dziedzinach zauważono wzrost popytu na wykwalifikowanych pracowników.  Odpowiedzialny jest za to niż demograficzny, wzrost gospodarczy a także możliwość zarabiania za granicą. Polskie przedsiębiorstwa muszą przez to walczyć z niedoborami kadrowymi.  Aby uzupełnić kadrę pracowniczą, coraz częściej pracodawcy decydują się na outsourcing pracowniczy.

Czym jest outsourcing pracowniczy?

Rodzimi przedsiębiorcy muszą zderzyć się z wysoką zmiennością na tle politycznym i społecznym. Outsourcing pracowników to jeden z lepszych sposobów na szybkie znalezienie pracownika. outsourcing pracowniczy to nic innego jak usługa zatrudnienia zewnętrznego. By usprawnić sobie zadanie, rekrutację pracowników można scedować agencji pracy tymczasowej. Kooperacja z agencją pracy tymczasowej jest korzystna pod wieloma względami. Przedsiębiorstwo między innymi nie ponosi dodatkowych wydatków związanych z pracownikiem tymczasowym.Opłaca wyłącznie stawki uzgodnione z agencją pracy. Dodatkowo pracodawca nie marnuje zasobów na szukanie takich pracowników – tym zajmuje się również agencja albo firma, w której pracownicy są zatrudnieni. Pracownicy zewnętrzni zatrudniani są dopiero wtedy gdy firma wymaga ponadplanowej siły roboczej, dzięki czemu zauważa się ogromne oszczędności. outsourcing pracowniczy wydaje się być dodatkowo korzystny dla osób, które szukają dorywczej pracy oraz chcą mieć dużą elastyczność w wyborze realizowanych zadań.

Czy outsourcing pracowniczy ma jakieś wady?

Wydaje się, iż taka forma zatrudniania pracowników nie posiada wad. Warto jednakże mieć świadomość iż pracownik zewnętrzny nie zna obyczajów istniejących w przedsiębiorstwie. Dalekie mu będą misja i wartości reprezentowane przez firmę. Wady outsourcingu pracowniczego są tak niewielkie, iż decyduje się na niego coraz więcej przedsiębiorstw Można zakładać, iż outsourcing pracowniczy co roku będzie coraz bardziej popularny.