Kiedy możesz legalnie zwolnić bez wypowiedzenia?

Czy należy pamiętać o istnieniu wymogów formalnych, podając
przyczyny zwolnienia ze stanowiska bez wypowiedzenia? Podpowiadamy, jak taki
przypadek prezentuje się z punktu widzenia prawnika. Nagminnie trafiają się
przypadki tej opcji rezygnacji z usług pracownika przez zarządzającego firmą,
bez pewności, co na to przepisy prawa. Z drugiej strony adwokat sekunduje
ludziom, którzy sądzą, iż zostali niesłusznie zwolnieni. Komu przypisać rację?

Zwolnienie bez wypowiedzenia – kiedy da się postąpić w taki sposób?

Niewątpliwie skuteczną metodą załatwienia sprawy może być rozmowa
– podstawowy krok radzenia sobie w przypadku niewłaściwych zachowań pracownika,
takich jak choćby uporczywe oddalanie się od miejsca pracy. Ale już kiedy takie
epizody przybierają na sile lub się utrzymują, powinno się wydać ostrzeżenia
dyscyplinujące (najpierw ustnie, potem na piśmie z powodu niewłaściwego i
niezgodnego z zapisami umowy i prawem pracy zachowania. Rozmawiając na ten
temat z prawnikiem możesz dowiedzieć się, iż nie ma obowiązku wydania upomnienia
na pierwszym, ustnym poziomie, jeśli sytuacje uzasadniają zredagowanie
upomnienia o poziomie wyższym. Nieustanne bezrefleksyjne działanie drugiej
strony doprowadzi ostatecznie do zwolnienia bez wypowiedzenia z podanie
przyczyny tego „niedopuszczalnego postępowania”.

 

Tryb natychmiastowy – kiedy ta forma zwolnienia może mieć zastosowanie?

Jedynie niezwykle poważne wykroczenia, podczas których
przeważnie następuje ryzyko popełnienia przestępstwa, np. w przypadku
przywłaszczenia mienia, świadomej dewastacji lub przemocy słownej i fizycznej
wobec innych (tzw. rażące wykroczenie) są powodem do bezzwłocznego ustania
stosunku pracy w świetle przepisów. To jedyna okoliczność, gdy dałoby się
skutecznie doprowadzić do dyscyplinarki – jedynie specjalne sytuacje uzasadniają
przeprowadzenie zwolnienia bez wypowiedzenia. Zatrudniający musza zapamiętać,
iż nawet ewidentnie nieetyczne postępowanie podwładnych nie tłumaczy pominięcia
którejkolwiek części zawartości przepisów. By uniknąć ewentualnego błędu i nie
wejść w konflikt z kodeksem pracy wpisz w oknie przeglądarki adwokat prawo pracy
Łódź
, Szczecin czy Kraków i umów się na spotkanie z adwokatem. Nie ulega
wątpliwości – menadżer i pracodawca mają obowiązek za każdym razem zachowywać
się zgodnie z formalną procedurą w celu zwolnienia.