Czy rozwód będzie mnie sporo kosztował?

Dostając ślub nikt nie debatuje o niewykluczonym rozwodzie.
Niewątpliwie mierny procent małżeństw toż małżeństwa z konceptu, które
zawiązują intercyzę. Grupa par nie widzi celowości ustalenia odrębności
materialnej, co przy rozwodzie oddziałuje zauważalnymi frasunkami. By
uniemożliwić nieuczciwego podziału kapitału oraz też iżby wyznaczyć kontrolę
nad dziećmi przesądzamy się na sfinansowanie znawcy.

Ile będzie kosztował mnie rozwód?

Szybki rozwód bez orzekania o winie

Współpracę w sprawach rozwodowych oferuje z pewnością każda kancelaria adwokacka Kraków, Łódź, lub
Gdańsk to jedne z największych miast Polski, w których można zlokalizować wiele
kancelarii specjalizujących się w takiej pomocy prawnej. Niestety coraz
częściej ślub otrzymują osoby, które wcale do siebie nie pasują, co skutkuje
błyskawicznym rozwodem. Jest to istotne źródło zysku dla większości kancelarii
adwokackich. Jeśli partnerom zależy na ekspresowym rozwiązaniu małżeństwa bez
sądzenia o winie, wielokrotnie wystarczy jednorazowa rozprawa sądowa. Jeśli
jesteśmy w stanie dogadać się z współmałżonkiem bez angażowania kancelarii
adwokackiej, rozwód odbędzie się ugodowo i w krótkim czasie. Rezygnując z adwokata
znacząco minimalizujemy wydatki rozwodu. Musimy tylko zapłacić wydatki sądowe.
Jeśli w sprawie pomagała kancelaria, z pewnością i ona wystawi odpowiedni
rachunek.

Rozwód z problemami

W przypadku gdy małżonek nie chce dać nam rozwodu albo
niezbędne jest sądzenie o winie, sprawy rozwodowe mogą ciągnąć się w
nieskończoność. Małżeństwa nie posiadające odrębności pieniężnej i podpisanej
intercyzy są przymuszone do kilku krotnego stawienia się w sądzie. Sprawy takie
odbywają się z udziałem świadków. By sąd mógł dopełnić rozdziału majątku oraz
określić kwestie związane z opieką nad nieletnimi dziećmi, bardzo często
wzywani są na rozprawę członkowie rodziny oraz dzieci.

Wówczas koszty rozwodu wyraźnie rosną.

Koszty skomplikowanego rozwodu to nie jedynie opłacenie
prawnika lecz zapłacenie za każdą następną rozprawę. W celu zmniejszenia
wydatków rozwodu warto ustalić wszystkie sprawy z małżonkiem jeszcze przed
rozprawą.